Het Manifest van de Leidse Nachtraad

Een grote groep culturele organisaties en gezichten uit het Leidse uitgaansleven hebben de koppen bij elkaar gestoken met als doel de nacht nieuw leven in te blazen! Met de oprichting van de Nachtraad en met dit manifest willen we een brug bouwen tussen gemeente, organisaties en natuurlijk het uitgaanspubliek. Met als doel het Leidse nachtleven naar een hoger niveau te tillen.

Wat is de Nachtraad?

De Nachtraad is het gezicht van de nachtcultuur in Leiden en een samenwerkingspartij voor de gemeente, organisaties en creatievelingen om de nacht als kracht voor de stad te gebruiken.

Waarom is de nachtcultuur belangrijk voor Leiden?

  • Het uitgaansklimaat is een springplank voor (startende) organisaties en talent. Zij zetten de nacht in bloei en nachtcultuur op de kaart en zo de stad.
  • De nacht is de verbindende factor tussen publiek en de creatieve sector. In een bruisende nachtcultuur leggen mensen onverwachte contacten en doen nieuwe ervaringen op: dat is de magie van de nacht. Ook tussen organisaties ontstaan vernieuwende samenwerkingsverbanden die versterken en verrijken elkaar.
  • Het nachtleven en de creativiteit die daarmee gepaard gaat is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van Leiden. Een volwassen nachtcultuur trekt bezoekers en zelfs nieuwe inwoners. Het versterkt ook de band met de huidige inwoners.
  • Uitgaan is meer dan in een volle kroeg staan of naar een poppodium gaan waar gedanst kan worden. Bij een nachtcultuur horen ook toegankelijke locaties met een breed en experimenteel aanbod.
  • Een gezonde nachtcultuur maakt ook gebruik van ongewone locaties. Zo wordt de stad in een nieuw (nacht)licht bekeken en worden nieuwe visies gevormd op haar gebouwen en gebieden.

Met een gezonde nachtcultuur kan de stad zich verder ontwikkelen en haar bewoners, talent en organisaties volop kansen bieden om hun bijdrage te leveren aan de stad.

Waarom de Nachtraad?

Leiden heeft nog zoveel kansen voor het doorontwikkelen van de nacht. Het huidige uitgaansklimaat biedt voor een groot publiek te weinig. Wij zien veel mensen naar andere steden trekken om daar de nacht te beleven. En wij zien dat het momenteel lastig is voor (opkomend) talent en organisatoren van nachtcultuur om zich te ontwikkelen. Wij zijn van mening dat het van essentieel belang is voor de Stad van Ontdekkingen om een goed nachtklimaat te creëren voor de creatieve klasse. Als Nachtraad willen wij dit klimaat ondersteunen.

De 5 pilaren van De Nachtraad:

Door actief in te zetten op deze vijf pilaren willen we het uitgaansklimaat en de nachtcultuur in de stad aanpakken en naar een hoger niveau brengen met als doel te voorzien in de wensen van (creatieve) organisaties, talent en bewoners.

1. Zet Leiden weer op de kaart

In vergelijking met andere steden loopt Leiden ver achter wat betreft het nachtleven; het ontbreekt aan experiment. Er liggen veel kansen in de nacht die van grote meerwaarde kunnen zijn voor de Stad van Ontdekkingen. Wij vinden daarom dat het nachtleven thuis hoort op de politieke agenda.

2. Biedt creativiteit in Leiden een podium

De aanwezigheid van een sterke creatieve economie draagt bij aan de ontwikkeling van de stad. Creatievelingen vestigen zich op plaatsen met veel esthetiek, cultuur en nachtleven, daar waar ze ruimte hebben om hun talenten te ontplooien. De aanwezige creatieve klasse in Leiden en opkomende talenten hierin zouden zichzelf makkelijker moeten kunnen ontwikkelen op podia.

3. Geef (tijdelijke) ruimte aan nieuwe organisaties

Door meer locaties te verwezenlijken en de speelruimte met vergunningen te verbreden krijgen (nieuwe) organisaties de kans om hun ideeën te verwezenlijken en door te groeien. De Gemeente Leiden speelt hierin een cruciale rol door het aanbieden van (tijdelijke) locaties of het verruimen van de mogelijkheden op bestaande locaties.

4. Faciliteren in locaties

In Leiden overheerst de kroegencultuur. Als toevoeging zien wij, de Nachtraad, kansen om met de gemeente, vastgoed en partners in Leiden te kijken naar een manier om onontdekte rauwe en inspirerende locaties, toegankelijk te maken voor nachtcultuur.

5. Bescherm de vrije culturele ruimte

Vastgoed in Leiden krijgt steeds meer waarde en commercie en investeringskapitaal zijn steeds vaker beleidsbepalend in de stad. De gemeente moet er actief op inzetten dat het geld niet de overhand neemt door de creatieve ruimte te beschermen en in te investeren. Op lange termijn draagt dit bij aan een stad met een gezond, actief en vooral interessant leef-en uitgaansklimaat. Het creatieve rendement is van onschatbare waarde voor het culturele klimaat in de stad van Ontdekkingen.

Wij nodigen de Gemeente Leiden, haar burgers, organisaties en als belangrijkste het uitgaanspubliek uit om samen met ons de nachtcultuur in de stad op de kaart te zetten!